multiformat

the plug’n’play system

Coses simples per a temps canviants

A mesura que el món de l’envasat a la indústria alimentària canvia ràpidament amb nous materials, formes, tecnologies i noves normatives que comporten major incertesa, els productors requereixen més que mai solucions extremadament adaptatives per ser eficients a possibles canvis en cada part del procés. La nostra proposta és oferir als productors la solució per desapilar totes les safates que tenen amb una sola màquina mantenint molt senzill i fàcil el canvi de format.

Sistema basat en matrius i manifolds

Matriu de format

element costumitzat

És l’element que conté tota la tecnologia per poder desapilar les safates d’una en una. Totes les regulacions necessaries es fan i es testegen a  les nostres instal·lacions per garantir que cada vegada que es fa un canvi de format només es treu una matriu i se’n posa una altra.

Es poden desapilar diversos formats amb la mateixa matriu sempre que la geometria del contorn i els materials siguin els mateixos. Això vol dir que la mateixa safata amb diferent nombre d’alvèols o amb diferent profunditat poden ser desapilades utilitzant la mateixa matriu.

La mateixa matriu es pot muntar en ambdues direccions de la safata, de manera que amb la mateixa matriu és possible desapilar la safata de la manera desitjada sense una altra matriu.

Manifold de ventoses

element costumitzat

La tecnologia que utilitza el desapilador altior totem està basada en la succió per ventoses. Altior estudia amb profunditat quines son les ventoses més adecuades per a la safata i la millor distribució per assegurar el correcte desapilat de cadascun dels formats de safata.

Com en el cas de la matriu, es pot utilitzar un mateix manifold de ventoses en diversos formats per tal de reduïr el nombre total de manifolds necessaris.

Canvi de format plug’n’play

Identificació

Per garantir que la màquina funcioni amb la combinació correcta de manifold i matriu, cada element compta amb un gravat amb els noms d’aquests elements escollits pel client. Això facilita el canvi de format per a l’operador.

Quan hi ha una matriu de format o un manifold al tòtem, la màquina identifica quin element és i si, algun d’aquests no és l’element correcte per al format escollit, la màquina ajudarà l’usuari a saber quins són els elements correctes per a treballar amb el format seleccionat.

Desapilem les teves safates

Envia’ns safates i Altior les testejarà per tal de preparar una demo de la màquina desapilant les teves safates.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share